Legacy

De website met genealogische info en transcripties bestaat nog wel, zie hier.